top of page

OZON TERAPİ

 Ozon gazının yüksek antioksidan özelliği sayesinde günümüzde bir çok hastalığın  tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Normal sağlıklı insanların hücrelerinde bile yaşlandıkça serbest oksijen radikalleri artmaktadır. Bunların uzaklaştırılması hücre sağlığı için çok önemlidir.

OZON TERAPİ GENEL HATLARI İLE NEDİR?

Ozon Terapide kullanılan ozon gazı oksijenin +3 değerlikli formudur. OZON gazı Ozon, atmosferde stratosfer tabakasında bulunan en önemli gazlardan biridir. Güneşin yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı dünyamızı koruyan en önemli tabakadır.

1960’lardan sonra içme sularının dezenfektanında halen ozon gazı kullanılmaktadır. Şu an pet şişelerde ve damacana suların dezenfeksiyonunda halen ozon gazı dezenfeksiyonu ile satış yapılmaktadır.

 

Ozon gazının bu yüksek dezenfektan özelliği Tıp İnsanlarının da dikkatini çekmiştir. Tıpta kullanılan ozon gazı özel ozon gazını saf oksijenden jeneratörler ile üretilmektedir.

Ozon Terapi Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Ozon gazının yüksek antioksidan özelliği sayesinde günümüzde bir çok hastalığın  tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Normal sağlıklı insanların hücrelerinde bile yaşlandıkça serbest oksijen radikalleri artmaktadır.Bunların uzaklaştırılması hücre sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca reaktif oksijen türleri hücre içine girerek yangıyı azaltan sitokin düzeylerini ve büyüme faktörlerinin yapımını da artırırlar. 


Ozon tedavisi özellikle yangısal sürecin yoğun olarak yaşandığı ve bağışıklık sisteminin başrol de yer aldığı hastalıklarda yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.


Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Ozon tedavisi (yara iyileşmesi, iskemik yani daha çok oksijene ihtiyaç duyulan dolaşım bozukluğu hastalıklarında , romatizmal ve infeksiyöz hastalıklarda oldukça etkili bir yardımcı tedavidir.

 • Ozon hücre yenilenmesini hızlandırmaktadır.

 • Ozon kırmızı kan hücreleri(alyuvarların)oksijen taşıma kapasitesini arttırır.Alyuvarların normal yaşama süresini uzatır.

 • Ayrıca damarlarda genişlemeye neden olarak ve damar tıkanıklıklarında dokulara oksijen akışını arttırır.

 • Yağ hücreleriyle direkt etkileşime girerek kolesterolde azalmaya ve bölgesel yağ yıkımına neden olur.

 • Kan şeker düzeyini düşürür.

 • Kireçlenmelerde eklem kıkırdak kaybınına neden olan eklem içi sinovial dokudaki serbest radikallleri azaltarak kıkırdak hasarını azaltmaktadır.

 • Gençlik İksiri Olarak bilinen Ozon artık kronik hastalıkların tedavisinde de etkili olarak kullanılmaktadır.


Ozon Terapinin Tedavisinde Etkili  Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

 • Osteomiyelit(kemik iliği iltihabı),akıntının eşlik ettiği apseler, iltihaplı yaralar yaralar, bası yaraları, kronik ülserler, özellikle diyabete bağlı ayak açık yaraları .

 • Hipertansiyonda tansiyon düşürücü etkisi vardır.

 • Diyabetes Mellitus (Şeker hastalığı) 'nda kan şekerini düşürmede etkilidir.

 • İlerlemiş iskemik yani oksijen ihtiyacı duyulan  hastalıklar

 • Kas iskelet sistemi hastalıkların ağrılarının giderilmesi ve eklem kireçlenmelerinde 

 • Kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji sendromlu hastaların yardımcı tedavisinde etkilidir.

 • Ağız boşluğundaki ve ağız çevresindeki  kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlar ve yaralarda etkilidir.

 • Özellikle antibiyotiklere ve kimyasal tedavilere dirençli bakterilerin, virüslerin mantarların neden oldukları olmak üzere akut ve kronik enfeksiyöz hastalıklarında ortama yoğun oksijen verilerek tedavi sürecini değiştirmektedir.

 • Allerji ve Astımda 

 • Otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığı)

 • Senil demans (yaşlılığa bağlı bunama)

 • Akciğer hastalıkları: amfizem, kronik obstrüktif pulmoner hastalık, idiyopatik pulmoner fibrozis ve 

 • Deri hastalıkları: Psöriyazis (Sedef) ve atopik dermatit

 • Kanser sonucu kemoterapi gören hastalarda görülen özellikle yorgun ve bitkinliğin giderilmesinde

 • Erken evre böbrek yetmezliğinde oldukça etkilidir.

 

Ozon Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

1- Major Yöntem: En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında alınan kan, tedavi seanslarının sayısı ve uygulanacak ozon dozu; hastanın genel durumuna, yaşına ve esas hastalığına bağlı olarak değiştirilir.


2- Minor Yöntem: Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye intarmuskuler (kas içi) enjekte edilir.


3- Vücut Boşluklarına Ozon Verilmesi: Rektal – Makat yoluyla ve vajinal  ile de ozon terapi yapılır.


4- Multipass tedavi: Özellikle kanser hastalarında aynı gün çerisinde hastaya göre defalarca kan alınıp ozon ile karıştırılıp hastaya geri verilmesidir.

bottom of page