top of page

Dar Kanal Sendromu
(Spinal Stenoz)

Dar Kanal Sendromu(Spinal Stenoz) Omur İliğin Omurga Kanalı içerisinde sıkışması sonucu  belde ve bacaklarda ağrı ve kuvvetsizlik yapan, zamanla ilerleyici bir süreç göstererek  Hastanın yaşam kalitesini düşürür.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Dar Kanal Sendromu(Spinal Stenoz)

    Dar Kanal Sendromu Lomber Bölge( Bel bölgesi omurilik kanalı daralması)

İskelet sistemi kemikler ,bağlar,eklemler .kaslar ve tendonlardan oluşan ve insanın yer çekimine karşı ayakta kalmasını sağlayan sistemdir. İskelet sistemimizde leğen kemiğinden kafa tasına kadar ki kemik bölünde 7 boyun,12 sırt ve 5 adet de belde olmak üzere vertebralar (omurga kemikleri) bulunur. Bu omurga kemiklerinin ortası deliktir ve içinden beynimizi devamı olan Omuriliğimiz vardır. Her omurga kemiği arasında disk dediğimiz elastik yapılar vardır. Bu diskler ve bunlar arasındaki güçlü bağlar sayesinde omurgamız hareketli bir yapıya sahiptir.

    Zaman ile bel fıtıkları,omurgalar arasındaki eklem yüzeylerinde gelişen osteofitler (kireçlenme),omurgadaki kaymalar(bel kayması) vb. Nedenlerle omurilik kanalı daralır ve hastada ciddi ağrılara sebep olur.buna kanal daralması( spinal stenoz) denir.

                  Kanal darlığı belirtileri nelerdir?

Kanal Darlığının (spinal stenoz) en önemli belirtisi ağrı ve kuvvetsizliktir. Bel bölgesinde tam orta noktada veya fıtığın yönüne göre sağ veya sol bacağa yayılan ağrı mevcuttur. Hastanın yaşam kalitesini çok etkiler. Hastaların ağrılarının artması ile birlikte yaşam kalitesi de düşer.

Kanal darlığı belirtileri olan hastalarda zamanla yürüme mesafesi düşer. Hastalar belli bir mesafe yürüdükten sonra dinlenme ihtiyacı duyarlar. Bir yere oturup ağrının azalmasını ve ayaklarına tekrar güç gelmesini beklerler. Kanal darlığı ilerledikçe yıllar içerisinde yürüme mesafesi düşer,dinlenme süresi uzar.

            Kanal Darlığı(Spinal Stenoz) Teşhis Yöntemleri Nelerdir?

-Hastanın iyi bir hasta hikayesini alma , şikayetlerini dinleme ve Fizik Muayenesini yapmak en önemli teşhis yöntemidir. Günümüzde bir çok hasta ,iletişim sisteminin de artması ve hızlanması ile birlikte Çektirdikleri MR’ların raporlarını ,tanıdıkları hekimlere göndermekte ve hekimlerden çözüm üretmelerini istemektedirler.Ancak hastayı muayene etmek en önemli teşhis yöntemidir. Çekilen filmler,BT ve MR görüntüleri hekime yalnızca seviyeyi ve durumun hangi seviyede olduğunu gösteren tamamlayıcı teşhis araçlarıdır.

       Kanal Darlığı (spinal stenoz) vakalarında tedavi seçenekleri nelerdir?

Kanal darlığında tedavide ilk seçenek her zaman ameliyat dışı tedavilerdir. Hastayı mümkün olduğu kadar cerrahi seçenek dışında tedavi etmek gerekir.

          Ameliyat Dışı Tedaviler ;

-NSAİ( Nonsteroid Antienflamatuar Ağrı Kesiciler)ilaçlar

- Bel Egzersizleri programları(bel kaslarını güçlendirme ve omurga kemiğine düşen yükü azaltmak)

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanından destek tedavisi almak

-Ozon Terapi

-Faset eklem enjeksiyonları(kollojen+steroid +lokal anestezikler)

-Spinal Kanal Enjeksiyonları(epidural anestezi,kök blok anestezileri)

Yukarıda saydığımız ameliyat dışı tedaviler hastaların bazıları uzun süreli veya kalıcı; daha iyi, ağrısı az ,yaşam kaliteleri artmış bir sürece girebilirler.

Ameliyatsız tedavi seçeneklerini deneyen bazı hastalarda , bu tedavi seçenekleri çözüm olmayabilir. O zaman ciddi ağrısı olan hastalarda ameliyat seçeneği düşünülebilir.

Ameliyat İle Tedavi Seçeneği:

Dar kanal (spinal stenoz ) ameliyatı olan hastalarda ,ameliyat seçenekleri hastanın belindeki patolojiye göre değişiklikler gösterirHastanın yaşı önemli bir faktördür. Bu cerrahi seçenekleri değiştirir.Bazı hastalarda ;Hem dar kanal hem de belinde kayması vardır. Ameliyatında kullanılacak vida seçenekleri farklılaşır.

Genelde Dar kanal cerrahisinde ameliyat planlamasının en önemli mantığı; tek seferde ameliyatı yapıp bir daha hastanın bu bölgeden ameliyat olmasını engellemek ve hastada kalıcı tedavi sağlamak olmalıdır.Buna Füzyon cerrahisi denir.En sık yapılanı (PLİF=Posterior Lomber İnterbody Füzyon Ameliyatı) dır.Bu ameliyatla ilgili detaylı bilgiyi güncel yazılarımda bulabilirsiniz

İletişim

05322329347

bottom of page