top of page

Çocuklarda Düz Tabanlılık

Çocuklarda düz tabanlılık nedir?

Belirtileri nelerdir?

Nasıl tedavi edilir?

Baby's Feet

Çocuklarda en sık görülen ayak sorunu gelişimsel düz tabanlıktır. Adından da anlaşılabileceği gibi çocuğun gelişmesi devam ettikçe yani çocuk büyüdükçe ortadan kalkacak olan düz tabanlılıktır. Hemen hemen tüm çocuklar cinsiyet farkı olmaksızın düz taban doğarlar. Bu bebeklerin ve çocukların taban altı yağ dokusunun farklılığından veya bolluğundan kaynaklanır. Çocuk büyüdükçe taban altı yağ dokusu azalır ve asıl formunu alır. Böylece düz tabanlık kendiliğinden ortadan kalkar.

Gelişimsel Çocuk Düz Tabanlığında Ortopedik Ayakkabı Kullanılması Gerekir mi?

Neredeyse tüm çocuklar doğuştan düz tabandırlar. Çocukların ancak %3-5’i  yetişkinlikte hayatına düz taban olarak devam ederler. Düz taban çocuklar kendiliğinden iyileştiği için tedavi gereksinimi yoktur. Son 10 yıla kadar düz taban çocuklarda ortopedik ayakkabı vermek  hekimler tarafından çok tercih edilen bir tedavi yöntemiydi.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda ayakkabı kullanan düz taban çocuklarla ayakkabı kullanmayan çocuklar arasında hiç bir farkın olmadığı görülmüş, bu yüzden artık düz taban çocuklara ortopedi ayakkabı yazılmamaktadır.

Çocuklarda Ayak Sağlığı Açısından Nasıl Ayakkabılar Kullanılmalıdır ?

Hemen hemen  her yaştaki çocuğa ayakkabı tercih ederken seçmemiz gereken kriterler basittir. Ayakkabılar esnek, hafif, rahat, tabanı yere kolay tutunur ve kaymayan tabanlı olmalıdır. Ortopedik olarak satılan veya yaptırılan ayakkabıların ortopedi bilimiyle hiçbir alakası yoktur. Tabanlık veya özel yaptırılan  ortopedik ayakkabıların çocuğun ayağına daha çok rahatsızlık verdiği, pahalı ayakkabıların aile bütçesine yük olduğu, daha da önemlisi bilimsel hiçbir katkısı olmadığı bir gerçektir.

 

Bu yüzden ailelere en büyük tavsiyemiz; çocuklarda problem varmış gibi görülen ayakların çok büyük çoğunluğunun çocuk büyüdükçe kendiliğinden düzeleceği, akla takılan soruların Ortopedi Uzmanı Hekimlere rahatlıkla danışılabileceğidir.

bottom of page