top of page

Donuk Omuz Sendromu
(Frozen Shoulder -Adhesiv Kapsülit) 

Donmuş omuz sendromu; omuzun aşırı skar dokusu ve omuz eklemi boyunca yapışıklıklar oluşturan sertlik, ağrı ve fonksiyon bozukluğunu tanımlanır. Omuzun bu rahatsızlığı günlük yaşam kalitesini olumsuz olarak etkiler.

5e3a780d70380e1408a12d1c.jpg

Donuk Omuz Sebepleri Nelerdir?

Donmuş omuz birincil (nedeni belli değil) veya ikincil sebeplerle (omuz cerrahisi ve travması sonucu) ortaya çıkabilir. Birincil yani nedensiz donmuş omuzu olan hastalarda; her hangi bir belirleyici bir travma yada incinme olayı yoktur.İkincil olanlarda ise genellikle omuz çıkığından sonra adheziv kapsülit (donuk omuz) görülmektedir. Özellikle diabetli hastalarda donmuş omuz sendromu insidansı %3-5 arasında iken, %20'lere kadar yükselebilmektedir. Donuk omuzlu hastaların domanant kolundan daha çok daha az kullandıkları diğer omuzda görülme istatistiği daha fazladır. Olguların %40 kadarı çift taraflıdır.

 

Donmuş omuzun klinik seyri ortalama 1-3 yıl arasındadır. Bununla birlikte çeşitli çalışmalar hastaların %20-%50 sinin daha uzun süreli semptomlar geliştirdiği görülmektedir.

Donuk Omuz Tanısı Nasıl Yapılır?

Adheziv kapsülit (donuk omuz) hastanın tıbbi öykü ve fizik muayeneye dayanılarak yapılan klinik bir tanıdır. Ayırıcı tanıda; rotator manjet problemleri, omuz kireçlenmesi, septik artrit(eklemin iltihabı), kırıkların kötü kaynaması (malunion) ve boyun fıtıkları ekarte edilmelidir.

Klinik olarak donmuş omuz hastaları ilk olarak omuzlarında nedensiz bir ağrının başladığını ve zaman içerisinde ağrıların artması ile birlikte omuz eklemin de haraket kabiliyetinin azalmasından bahsederler. (omuz ağrısının eklemin hareket kısıtlılığından önce başladığını söyleyen hastaların oranı %90.6'dır). Dış rotasyon hareketi en sık bu hastalıkta etkilenen hareketidir ve hastalığın ilerlemesi ile sürekli global rom kaybı vardır. Bunun sebebi eklem kapsülündeki ödeme bağlı olarak eklem kapsül elastikiyetinin azalmasıdır.

 

Donuk omuz teşhisini gösterebilecek spesifik bir görüntüleme yöntemi yoktur; fakat klasik görüntüleme yöntemleri diğer olası nedenleri ekarte etmek için kullanılacaktır.

 

Donmuş omuz tanısını görüntüleme yöntemi için uğraşmak gerekli değildir. Hastanın hikayesi ve omuz muayenesi büyük çoğunlukla yeterlidir. MRI görüntülemesi bazen omuzun kapsülünün kalınlaştığını gösterebilir; fakat spesifik olarak donmuş omuzun teşhisinde hiç bir görüntüleme yöntemi yeterli değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Donmuş Omuz Problemine Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Bu faktörler; kadın olmak, 40 yaş üstü olmak, diabet hastası olmak, travma hikayesi olmak, HLA B27 pozitifliği olmak, omuz ekleminin uzun süreli immobilize olması sıralanabilir. Ayrıca erkeklerdeki donuk omuz vakaları tedaviye kadınlara göre daha az cevap verir. Hastaların %84,4'ü 40 yaş iler 59 yaş arasıdır.

Adhesive kapsülit (donmuş omuz) hastaları diabet, troid, serebrovasküler, koroner, immün sistem ve dupuytren hastalığı olanlarla da ilişiklidir. Diabet tip1 ve tip iki hastalarda sırası ile %10,3 ve %22.4 donmuş hastalığı prevalansı vardır. Dupuyren hastalarının %52 sinde donmuş omuz sendromu görülmektedir.

Donmuş Omuz Probleminin Evreleri Nelerdir?

4 aşamada incelemek mümkündür:

1. Aşama;

Gece özellikle daha fazla olan omuz ağrısı şikayeti vardır. Hareket marjları korunmuş olsa da Artroskopik olarak bakılmış olsa; yapışıklık olmadan sinovit bulguları görülecektir.

2. Aşama: Haraket kısıtlılığı yani omuz sertliği vardır.Bununla birlikten erken adhezyon (yapışma) görülür.

 

3. Aşama: Aşırı küresel ROM kaybı (eklemin tüm yine özellikle dış rotasyon kaybı) vardır. Olgunlaşma aşaması da olarak bilinen bu evrede sinovit çözünür.

4.Aşama: Ağrının en aza döndüğü,Sertliğin oldukça azaldığı evredir. Donmuş omuz yaklaşık olarak yıldan -3 yıla kadar uzayan, kendi kendini sınırlayan bir hastalık olarak kabul edilir.

 

Patoanatomi: Glenohumeral eklemin kontraktürü, yapışkan kapsülitin ayıt edici özelliğidir. Bulgular, eklem kapsülünün sinovial tabakasının kaybı sonucu eklem kapsülünün humerus boyunca yapışıklığına neden olur. Bu da eklem kapsül içi hacminin azalmasına neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donmuş Omuz Tedavisi Nedir?

Hastalığın erken evrelere tedavisi fizik tedavisidir. Genel olarak fizik tedavi ile diğer konservatif yöntemler kombine edilir. Fizik tedavide agresif tedavi hastalığın iyileşme sürecinde olumsuz etki yapabilir.Fizik tedaviye ilave olarak ultrasonografik tedavi, hidroterapi, transkütanöz elektriksel sinir uyarısı tedavisi, kısa dalga tedavisi ve düşük seviye lazer tedavisi eklenebilir.

 

Non-steroid antienflamatuar ilaçlar veya sistemik yada lokal enjektable steroidler fizik tedaviye dahil edilebilir.

 

İntraartiküler kortikosteroid enjeksiyonunun,oral steroid tedavisi ile karşılaştırıldığın da semptomlar da daha hızlı bir iyileşme sağladığı gözlemlenmiştir.Eklem içi steroid enjeksiyonu, yapışkan omuzlar da myofibroblastları azaltır.Enjeksiyon miktarı 1-3 arası hastanın klinik seyrine göre 3'er hafta ara ile yapılabilir.

NA- hyaluronat'ın eklem içi enjeksiyonları da bazı hastalar da denenmiş ve steroid enjeksiyonlarına benzer sonuçlar alınmıştır. Özellikle hem stroid+ hem de sodyumhyoluronat enjeksiyonları sonuçları daha iyi olarak gözlemlenmiştir.

 

Diğer bir tedavi seçeneği eklem içine sıvı basınçlı enjeksiyonu yaparak eklem kapsülünü şişirici genişletici tedavi yöntemidir; fakat etkileri sınırlıdır.

Donmuş Omuz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Anestezi altında omuz eklemini açma

Omuz eklminin yapışıklıklarını açmak, kontrakte kapsülü germek normal ağrı eşiğinin ötesinde agresif manipülasyon yapma işlemidir. Çoğunlukla güvenilir bir operasyondur; çeşitli komplikasyonlarda bildirilmiştir. Etkinliği halen tartışma konusudur.

Artroskopik kapsüller gevşetme;

Bu yöntem gevşeme, yapışkan omuz kapsülü tedavisinde etkili bir yöntemdir.standart kapsülotomide anterior-inferior (ön- alt) kapsül gevşetilir.

Adhesiv Kapsülitin (donmuş omuz) halen nedeni tam bilinmemekle ve buna istinaden de tedavi seçenekleri sınırlıdır. Hastaların büyük çoğunluğu konservatif tedavi edilir. Daha doğrusu hastalık kendi seyrinde devam ederken tıbbi yaklaşılar hastanın ağrı ve günlük aktivitelerine yardımcı olmak amaçlıdır.

unnamed.jpg
donuk-omuz.webp
bottom of page