Özel Aile Hastanesi Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Bulv Begonyalı Sok 7/9, 34180 Bahçelievler/İstanbul
Karpal tünel sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu Nedir ?

El parmaklarnın kareket ve hissinin sağlanmasında önemli rolü bulunan elin 3 sinirinden biridir.el bileğinin volar yüzünde (iç taraf)orta hattaki bir sinirdir.Bu sinirin el bileği seviyesinde sıkışmasına bağlı gelişen klinik duruma verilen isimdir.

Karpal Tünel Sendromu Kimlerde Daha Sık Görülür?

Daha çok 40-60 yaş kadınlarda görülür. Genelde çok belirli bir sebebi yoktur. Özellikle el bileğini çok kullanan(daktilo, klavye kullananlar,ev işini fazla yapanlarda ) nadiren de el bileği parçalı kırıklarında kırık parçaların basıncına maruz kalanlarda görülür.

Ayrıca romatizmal hastalığı olanlarda ( romatoid artrit,gut vs.) aşırı şişmanlık gibi nedenlerlede ortaya çıkabilir.

Karpal Tünel Sendromu Şikayetleri

Hastalığın ilk dönemlerinde ki bulgular el parmaklarında uyuşukluk,güç kaybı dır. İlerleyen dönemlerde hastanın el parmaklarında ağrısı ve uyuşukluğu artar.gece ağrıları artar. Hastaları uykudan uyandırabilir.çok ilerlemiş vakalarda hastaların el kaslarında atrofi (zayıflama, kas kitlesinde azalma) olur.

Karpal Tünel Sendromu Teşhisi

Phalen testi genelde pozitiftir.

Hastanın klinik şikayetleri genelde tanı koydurucudur. Kesin tanıklinik muayene ve EMG (elektromyografi ) ile konur.

E.M.G. Nedir ?

EMG periferik sinirlerdeki bioelektrik aktivitesini ve ileti hızını ölçen bir yöntemdir.
Sinirdeki elektrik iletisindeki azalma sinire kompresyon(Baskı) olduğunu median sinirin basınç altında olduğunu gösterir.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi Seçenekleri

Konservatif tedavi : Hastalığın başlangıç dönemlerinde şikayetler azdır. Bu dönemde ağrı kesici,antienflamatuar (Ödem giderici) ilaçlar şikayeti ortadan kaldırabilir. Gerektiğinde el bileği hareketlerini kısıtlayıcı el bilek atelleri şikayetleri önleyebilir.

Bazı hekimler problemli bölgeye lokal enjeksiyonlarla da sonuç alabilidiklerinden, lokal kortizon enjeksiyonları uygulayabilirler.

Cerrahi Tedavi

Konservatif tedaviye cevap vermeyen olgularda, cerrahi tedavi uygulanır.Cerrahi tedavinin temel prensibi median sinire baskı yapan nedenleri ortadan kaldırmak,özellikle el bileği fleksör karpal ligamanın release yapılır.(Bağ kesilerek serbestleştirme)

Cerrahi Tedaviden Sonra İyileşme Süreci

Cerrahiden sonra birkaç hafta mevcut şikayetlerde artma olabilir. Bu cerrahi sahadaki ameliyata bağlı ödemin sinir üzerine yaptığı mekanik baskıdan dolayıdır. 3-6 ay arasında gerçek sonuç alınır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir