Özel Aile Hastanesi Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Bulv Begonyalı Sok 7/9, 34180 Bahçelievler/İstanbul
Kifoz

Kifoz Nedir?

Normal bir insana çıplakken arkadan sırt bölgesine bakıldığında düz bir hat görülür.Yandan bakıldığında sırt bölgesinin omuzlardan göğüs bölgesine uzanan üsttarafın Kifoz diye adlandırılan bir eğriliği vardır.

Bu edrilik normal insanlar da 20-45 derece arasındadır.45 dereceyi aşan kifoz eğrlilkleri tedavi gerektirir. Scheurmann kifozu kifoz hastalığının bilinen en klasik formudur. Scheurmann kifozunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Erkekler de daha sık görülür. Ergenlik çağında omurgaların ön bölümünün kamalaşması sunucu ortaya çıkar.

Konjenital  (doğuştan)kifoz çok erken yaşlarda (Bebeklik Çağında) fark edilir.Konjenital kifoz hastalarında omurların ayrışma kusuru (segmentasyon defekti) veya yapısal oluşum kusuru (formasyon defekti) söz konusudur. Konjenital kifozlu bebekler de diğer sistem muayeneleri de yapılmalıdır.Çünkü diğer organ anomalileri de konjenital kifoza eşlik edebilir.

Kifoz Şikayeti

Genelde kifoz açısının artmasını aileler fark eder,başlangıç dönemlerinde hastalarda ağrı yoktur. Kifoz açısı arttıkça sırt ağrıları başlar.

Kifoz Teşhisi

 Fizik muayene  çok önemlidir.Hastanın belden yukarısının çıplak bir şekilde muayene edilmesi  kifozun  eğilmelerle birilikte açısının artıp artmadığı,kifoza eşlik eden skolyozun varlığının olup olmadığı önemlidir.

Hastanın tüm grafileri çekilmelidir.Orthoröntgenagram çekilerek kifoz açısı hesaplanır. BT(bilgisayarlı tomografi) varsa kanal içerisindeki kemik patolojileri gösterir. MR(Manyetik Rezonans) omurgadaki ve omurilikteki olabilecek patolojileri göstermekte son derece değerlidir.

Kifoz Tedavisi

Tedavi seçeneklerini belirleyen en önemli kriterler hastanın yaşı,kifoz açısı,periodik takiplerde kifoz açısının artışının hızıdır.

Konservatif tedaviye rağmen kifoz açısının hızla arttığı  tespit edilirse hastalara cerrahi yapılması gerekir.

Konservatif tedavide en iyi seçenek hastanın omurgasının esnekliğini arttıracak,paravertebral kasların egzersizleridir.Özellikle Yüzme sporu bu hastalarda çok etkilidir.Kifoz korselerinin hastalığın tedavisinde anlamlı bir yeri yoktur.

Kifozda Cerrahi Tedavi

 Cerrahi tedavi seçenekleri kifozun tipine göre(Scheurmann kifozu,konjenital kifoz ,travmaya bağlı kifoz gibi)değişir.amaç deformiteyi düzletme, stabilize etme ve ağrıyı azaltıp nörolojik fonksiyonları geliştirmeyi amaçlar.

Esnek deformiteler, posterior füzyon ve enstrümentasyon (omurların vida ve çubuklarla birbirine bağlanması) ile tedavi edilebilirler.

Rijit  deformiteler sıklıkla anormal omurga veya omurgaların çıkartılması yada kesilerek düzeltilmesini içeren daha  ameliyatları gerektirirler.