Özel Aile Hastanesi Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Bulv Begonyalı Sok 7/9, 34180 Bahçelievler/İstanbul
Koksartroz

Koksartroz (Kalça Kireçlenmesi)

Kalça Eklemi Anatomisi

Kalça eklemi insanın diz eklimi ile birlikte en büyük eklemidir. Kalça eklemi top-yuva tipi bir eklemdir. Kalça eklemi vücudumuzdaki en derin eklemdir. Kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte kalça eklemini oluşturan hem femur topuzu hem de asetabulum ortalama 3mm.

Kıkırdak doku kaplıdır. Kalça eklemimizdeki bağlar yine eklemin konumu ve haraket sistemimizin merkezi olması nedeniyle vücudumuzun en güçlü eklem bağlarının olduğu eklemdir.

Kireçlenmenin Seyri

Kalça eklemi vücudumuzdaki en büyük 2 eklemden biridir.(diğeri diz eklemidir).bu yüzden dizden sonra kireçlenmenin en sık görüldüğü eklemdir. Kireçlenmenin tıptaki adı osteoartrittir. Kalçanın en sık rastlanılan hastalığıdır. Kalçanın kireçlenmesinin özel bir adı ise KOKSARTROZ’dur. Tüm eklemlerde olduğu gibi kalça ekleminin hem topu hem de yuvası kıkırdakla kaplıdır. Bu kıkırdak yapı bu iki kemiğin birbiri üzerinde ağrısız ve minimal sürtünme ile kaymasını sağlar.

Kalça ekleminin kireçlenmesi kalça topuzunda (femur başı)ve ya topuzun girdiği Yuva da(asetabulumda)kıkırdak dokunun kaybolması,aşınması ile başlayan ilerleyici bir süreçtir.Kıkırdaktaki aşınma bir dizi olayı tetikler .Aslında buradaki süreç Newton’un etki-tepki prensibinden başka bir şey değildir.

Kıkırdak aşındıkça vücut kalçaya gelen yükü hafifletebilmek için yeni kemik dokusu yapar ki buda gelen yükü daha geniş bir yüzey oluşturarak basıncı azaltmaya çalışmaktır. Fakat bu yeni yapılan kemik dokusu buradaki asıl var olan kıkırdak dokusunun kalitesinde olmayıp ağrılı bir oluşumdur.

Radyolojik olarak görünen bu doku hastalarla hekim arasın oluşturulmuş bir iletişim kelimesi olarak KİREÇLENME olarak belirtilmektedir. Bu durumda ilk belirtiler sabah kalkıldığında kasıkta ve uyluk ön-iç tarafında ağrı ve rahatsızlık hissidir. Ağrı aktiviteyle artar, istirahatle azalır. Bu belirtiler kalça hastalıklarının birçoğun da olabilir. Kireçlenme ilerledikçe kalça hareketlerinde kısıtlılık ve akabinde kısıtlılık arttıkça ağrının şiddeti de artar, dinlenme halinde bile ağrının varlığı kireçlenmenin oldukça ileri bir safhada olduğunu gösterir. Zamanla hasta basit günlük aktivitelerini de yapamaz hale gelir.Örn: ayak tırnaklarını kesememe ,çoraplarını giyme de zorluk gibi.

Kalça kireçlenmesi ilerleyici bir hastalıktır. Her geçen yıl hastanın şikayetleri artar. Erken safhalarda teşhis konulduğu anda ilaç tedavisi ve Fizik tedavi hastaya aslında bir süre zaman kazandırır ve ağrı şikayetlerini azaltır.

Ortopedik Cerrahların genel yaklaşımı hastayı ileriki yaşlarda (60 lı yaşlardan sonra) ameliyat etmektir. Hekimlerin bu yaştan sonra ameliyat etmek istemelerinin oldukça haklı sebepleri vardır.

Hasta açısından; ileri yaşlarda ameliyat olmanın avantajları şunlardır:

Yapılan hasta bazlı bilimsel çalışmalar göstermiştir ki şu an ortopedik cerrahların elindeki on binlerce ameliyat edilerek takip edilmiş hastaları sonuç istatistikleri mevcuttur. Bu veri tabanına her yıl binlerce hasta da katılmaktadır. İyi yapılmış bir kalça protezinin hastaya hizmet süresi ortalama 15 çok iyi şartlarda 20 yıl kadardır.Hastalar ne kadar geç ameliyat olurlarsa- bir insan ömrü düşünüldüğünde- hayatlarının sonuna kadar tek ameliyatla yaşamlarını ağrısız sürdürebilirler.

Daha genç dinamik hastalarda protezin yaşa ve kullanımına bağlı olarak; protez ile ilgili sorunlar artmakta ve hastalarda 2. Bir operasyona ihtiyaç duyulmakta ,2. Operasyonların sonuçları çoğu zaman birinci operasyondan daha iyi olmamakta enfeksiyon riski artmakta ,protezi yerinde tutmak için gerekli kemik stokları azalmakta ve protezi çevreleyen bağ dokusu ve kas dokusunun doğal anatomisi değişmektedir.

Ameliyatı yapan doktor açısındansa; yukarıdaki yazılan sorunlar ortopedik cerrahlar tarafından iyi bilindiğinden hiçbir doktor hastasına aynı kalçadan 2.bir operasyonu yapmak istemez. Her ne kadar ilk operasyon başarılı geçmiş olsa bile,hasta uzun yıllar sorunsuz bir kalça proteziyle mutlu bir yaşam sürse bile…çünkü ikincil operasyonlar (total kalça revizyon artroplastisi) gerçekten sorunlu,zor ve komplikasyonlara daha açıktır.(enfeksiyon,protezin biyomekanik olarak başarısızlığı ,ameliyat süresinin uzunluğu vs.)

Sonuç olarak kireçlenmiş kalçada yapılacak bir cerrahi girişimin kararını Hasta ile Hekim ortaklaşa verir. Hastanın yaşı,kireçlenmeye bağlı gelişen kalçanın ağrı şiddeti, Hastada buna eşlik eden Hipertansiyon, obesite (Aşırı şişmanlık), diabet ve osteoporoz gibi hastalıkların varlığı önemlidir.Göz önünde bulundurulması gerekir.

İLGİLİ KONULAR

Kalça Kireçlenmesi Tedavisi