Özel Aile Hastanesi Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Bulv Begonyalı Sok 7/9, 34180 Bahçelievler/İstanbul
Menisküs Yırtığı

Menisküs Yırtığı

Menisküs Yırtığı Nedir?

Menisküs yırtığı, sporcuların başına gelen bir rahatsızlık olarak sık sık gündeme gelir. Yürümeyi engelleyici ciddi bir rahatsızlık olan menisküs yırtıklarının, genç, aktif yaşam süren kişilerde tedavi edilmesi önemlidir.

Menisküs Anatomisi

Diz eklemi vücuttaki en büyük eklemdir. Diz eklemi 3 kemikten oluşmaktadır. Yukarıda uyluk(femur) kemiği, aşağıda bacak(tibia) kemiği, öndeki parça, diz kapağı(patella) kemiğidir. Diz eklemi menteşe tipi eklem olmasına rağmen, hareket esnasında rotator eklem fonksiyonu da gösterir.

Her dizde iç ve dış olmak üzere 2 adet fibrokartilajinöz yapıda bulunan menisküsler vardır. Menisküsler yarım ay şeklindedir.

Menisküs Fonksiyonu

Menisküsler kompresyona direnç gösterecek biçimde yoğun sıkı örgü şeklinde kollajen liflerleri bulunan elastikiyeti olan ve önemli görevleri üstlenmiş yapılardır. Menisküslerin şok emici edici görevi, eklem kıkırdaklarının beslenmesine yardımcı diz stabilitesini sağlar ve yükün daha geniş bir alana dağılmasını ve eklem kıkırdaklarının yüksek basınçtan korunmasına sağlar.
Menisküs yırtıkları her yaşta görülebilmektedir.

Ancak oluş mekanizmaları farklıdır:

  1. Genç insanlarda ciddi travmalar sonucu yırtılırlar. Futbol gibi karşılıklı temas sporlarında dizin dönmesi, ani hareketlerde meydana gelen katlanma, tek diz üzerine yük alınması sonrasında menisküsler yırtılabilir.
  2. İleri yaşlarda menisküs dejenerasyondan dolayı zayıftır ve çok basit diz hareketlerinde bile yırtılabilir.

İç menisküs daha geniş kalın olması ve iç yan bağa sıkca yapışmış olmasına dolayı daha hareketli olan dış menisküs göre 5-7 kat daha sık olarak yaralanır ve yırtılır.

Menisküs Bulguları

Menisküs yırtıklarının büyük çoğunluğunda ağrı, şişlik ve kilitlenme gibi ana belirti vardır. Merdivenden inip ve çıkarken ve çömelirken ağrı artar.

Menisküs Yırtığı Tanısı

Tanıya anamnez, fizik muayene, MRI ile konur.

Menisküs Tedavisi

  1. Konservatif Tedavi: Akut bir diz travmasını takiben dizdeki patolojilerin tanısı konulana kadar öncekikle ekstremite yükten arındırılarak, istirahata alınır. Semptomatik tedavi medikal olarak anti enflamatuar ve analjezik ilaçlarla sağlanır.
  2. Cerrahi Tedavi: İlk tedaviyi takiben tekrarlayıcı ağrı ve kilitlenme gibi belirtiler günlük veya sportif yaşamı engelemeye başladığı anda menisküse yönelik cerrahi tedavide maksimum menisküslerin korunmasını hedefleyen menisküslerin cerrahi olarak çıkarılması yani menisektomiler, menisküsün bütünü çıkarılmasını içeren total menisektomiler veya yalnız yırtık parçanın çıkarılmasını içeren parsiyel menisektomiler şeklinde yapılır.

Menisküs Artroskopisi

Tüm dünyada büyük eklem yaralanmalarının tanı ve tedavilerde çok sık kulanılan bir yöntemdir. Hastaya zarar vermeyen minor cerrahi bir işlemdir. Artroskopi teknik olarak çok küçük ameliyat kesileri yardımıyla eklem içerisine giriliyor.. Eklem içine gönderilen küçük ışıklı bir kamera vasıtasıyla büyütülmüş ve netleştirilmiş görüntü daha yakından incelemenizi sağlar.

Artroskopi sadece menisküslerin değil eklem içindeki kıkırdakların, zarların, bağların da muayene ve tedavi için yardımcı olmaktadır. Sonuçta kapalı ameliyat tekniği olması sayesinde 1 gün içerisinde hastayı tekrar günlük yaşantısına kazandırmak mümkün olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da hastalar tarafından kansız-bıçaksız ameliyat diye isimlendirilmektedir.

Yırtık bir menisküsle günlük faaliyetine devam eden kişilerde yırtığın oluşturduğu düzensizlik nedeniyle eklem yeterince fonksiyon yapamaz. Bu da erken dönemde kıkırdak hasarına, dolayısıyla kireçlenme tabir edilen gonartroza yol açar.