Özel Aile Hastanesi Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Bulv Begonyalı Sok 7/9, 34180 Bahçelievler/İstanbul
omuz protezi

Omuz Protezi Çeşitleri

Omuz protezi ameliyatlarında, protez uygulama yeri glenohumeral eklemdir.

Omuz protezleri; humerus dediğimiz üst kol kemiğinin en üst ucu ile buna karşılık gelen kürek kemiğinin glenoid adı verilen eklem yüzeyine tatbik edilir. Omuz protezler temelde 3 çeşit olup omuzda kireçlenmeye yol açan ,ve bununla birlikte eşlik eden patolojilere göre farklılık gösterir.

Parsiyel Protez

Genelde çok parçalı omuz bölgesi kırıklarında kullanılan, yalnızca Humerus üst eklem ucunun değiştirildiği protez çeşididir.Humerus kemiğinin iliğine(medıllasına ) giren bir sapı vardır. Bu sapın ucuna takılan baş ile beraber genelde 2 parçadır.

Total Protez

Aşağıda anlatılan parsiyel protezin karşılığı olan  kürekkemiğinin glenoidine de bir eklem yüzeyi takılan protez çeşidi dir.

Reverse Protez

Omuz glenohumeral eklemin kireçlenmesine ilave olarak hastada tamir edilemeyecek derecede rotator manşet yırtıkları veya fonksiyon bozukluğu da varsa bu protezler kullanılmaktadır.

Yüzey Değiştirici Protezler

Bu protez çeşidinde humerus başı tam çıkarılmamakta aşınmış yüzeye kapak yerleştirilmekte dir. Teknik olarak biraz daha zor protezler olup ,son yıllarda tatminkar sonuçları yayınlanmaktadır.