Özel Aile Hastanesi Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Bulv Begonyalı Sok 7/9, 34180 Bahçelievler/İstanbul
Skolyoz

Skolyoz Nedir?

Omurganın görevi insanının ayakta dik durmasını sağlamakla birlikte içinde bulunan medulla spinalisi (omur ilik)korumaktır.omurgamız karşıdan bakıldığında düz bir hat çizer. Yandan bakıldığında ise ‘’S’’ harfi şeklindedir. Hem boyunda (servikal) ,hem de bel ( Lomber) bölgesinde  dış bükey(lordoz),sırt (Torokal) bölgede ise iç bükey görünümündedir.

Skolyoz Nedenleri

Önden bakıldığında düz bir hat çizmesi gereken omurganın sağa ya da sola ve içinde rotasyonel eğriliği de barındıran anormal eğriliklerine verilen isimdir.Skolyoz hastada görülme yaşına göre ve sebeplerine göre sınıflandırılır.

Nedeni bilinmeyen(İdiopatik) skolyozlar;

  1. Konjenital skolyoz
  2. İdiopatik infantil skolyoz(0-3 yaş)
  3. İdiopatik juvenil skolyoz(3-10 yaş)
  4. İdiopatik Adolesan skolyaz (10 yaş üstü) olarak sınıflandırılırlar.

Nedeni bilinmeyen skolyozların sebebinin genetik  faktörlere bağlı olduğu  düşünülmektedir.skolyoz hastalarının istatistiksel olarak %0.1’inde (binde bir) operasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Nedeni bilinen skolyozlar genellikle nöromusküler CP(serebral palsy),polio (çocuk felci), miyelomeningosel, miyopati, vb.) veya bağ dokusu
hastalıklarıyla birlikte görülür (Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu, gibi).

Skolyoz Belirtileri

Skolyozun lu hastalarda eğriliğin derecesine göre belirtiler az veya çok olabilir.Omuzlarda asimetri,bir kürek kemiğinde diğerine göre daha fazlaçıkıntı gözükebilir.Yeni doğanlarda ve bebeklerde eğri duruş konjenital veya infantil skolyozu akla getirir.Özellikle yeni doğan ve infantil skolyoz yarım vertebra (hemi vertebra)ya bağlı olduğundan tedavisi en zor olan skolyoz çeşididir.

Skolyoz da Görüntüleme Yöntemleri

 
Klinik muaynede skolyoz şüphelenilen hastalarda tüm omurgayı gösteren ortoröngenogramfilimleri çekilir.Tüm omurgayı gösterdiği için skolyoz açısı bu filimler üzerinde ölçülür.(Cobb açısı).40 derecenin üzerindeki açılar cerrahi gerektirir.

Skolyoz hastalarına mutlak tüm omurgayı gösteren MR ve BT incelemeside yapmak gereklidir. Çünkü skolyoz’a eşlik edebilecek beyin omurilik anomalileri olabilir.

Skolyozda Tedavi

Skolyoz tedavisi uzun süreli takip  gerektiren, skolyoz açısının  miktarına, süreç içerisinde hızlı ilerleyip ilerlemediğine göre değişir.

Cerrahi karar hastanın yaşına,skolyozun açısına,takip süresinde açının ilerleme derecesine göre değişir. Ameliyat kararını hekim bütün bunları değerlendirerek verecektir.

Skolyoz cerrahasi uzun bir eğitim süreci, ve eğitim eğrisi gerektiren ,vertebra cerrahisine gönül vermiş hekimler tarafından yapılmaktadır.